22 สิงหาคม 2562 ไม่มีฝน สิ้นกันยายนนี้น้ำเกลี้ยง

ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/local/384629
สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมา โดยบึงสระจระเข้ อำเภอโนนไทย เป็นบึงน้ำที่มีขนาดกว้างใหญ่เนื้อที่หลายร้อยไร่ ปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่มีน้ำ รวมทั้งบ่อน้ำดิบของการประปาเทศบาลตำบลโนนไทย ก็มีสภาพแห้งขอดไม่แตกต่างกัน โดยภายในบ่อน้ำดิบมีน้ำเหลืออยู่เพียงเล็กน้อย สถานการณ์ดังกล่าวทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากกว่า 200 ครัวเรือน ทั้งในตำบลสระจระเข้ ตำบลโนนไทย และชุมชนเขตเทศบาลโนนไทย รวมทั้งสถานที่ราชการต่างๆ รัฐวิสาหกิจ ร้านค้าต่างๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลโนนไทย ซึ่งต้องรองรับการรักษาผู้ป่วยนับพันคนต่อวัน ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ทางเทศบาลตำบลโนนไทยและผู้นำชุมชน ต้องเร่งผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรล่าง ส่งมาตามคลองสาธารณะโดยส่งต่อกันเป็นทอดๆ ถึงบางจุดที่เป็นฝายทดน้ำก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ำดึงน้ำให้ข้ามไปเพื่อให้น้ำสามารถไหลเข้าสู่บึงสระจระเข้เป็นระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร เพื่อให้สามารถนำน้ำไปผลิตประปาแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้ จากการสอบถาม นายธนธรณ์ จันทา กำนันตำบลโนนไทย เปิดเผยว่าสถานการณ์ภัยแล้งในเขตตำบลโนนไทยใกล้เข้าสู่ขั้นวิกฤติ ปัจจุบันน้ำที่ใช้ผลิตประปาแจกจ่ายให้ชาวบ้านหมดเกลี้ยงบ่อแล้ว ต้องเร่งผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรล่างซึ่งปัจจุบันก็เหลือน้ำไม่มากเท่าไรแล้ว ให้น้ำไหลมาตามคลองสาธารณะ ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านไม่ลักลอบสูบน้ำ เนื่องจากระยะทางที่ค่อนข้างไกล ทำให้น้ำที่เข้าสระจระเข้มีไม่มากนัก แต่เพียงพอที่จะนำมาผลิตประปาได้แบบวันต่อวัน หลังจากนี้ถ้าหากไม่มีฝนตกมาในช่วง 1 – 2 เดือนต่อจากนี้ น้ำที่ทำการสูบนี้จะสามารถใช้เพียงแค่ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ หลังจากนี้คงต้องหาน้ำดิบจากแหล่งอื่นเข้ามาทดแทน